SORSFORDÍTÓ PROGRAM A HAJLÉK NÉLKÜLI CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA

NYITÓLAP | NÉVJEGY | CÉLKITÜZÉSEK | PROGRAMLEÍRÁS | AZ ALAPÍTVÁNY FELÉPÍTÉSE

Sorsfordító Program a hajlék nélküli családok támogatására
- ALAPELVEK ÉS CÉLOK -


1) A program a hajlék nélküli családok társadalomba való visszailleszkedését segíti, új erőforrások bevonásával. Elsősorban a köz- és üzleti életben sikeres magánszemélyek, illetve cégeik bevonásával. Ezen személyek felelősségvállalása olyan nemes célok érdekében, mint az elesett és kiszolgáltatott, hajléktalan embertársaik megsegítése.

2) A szélesebb társadalmi összefogást és szociális szakmai szervezetek tapasztalatait és intézményrendszerét integrálja a program. Ezáltal biztosítható a nagyobb hatékonyság, illetve a jelentősen nőhet a társadalmi szolidaritás is. Az Alapítvány rugalmas gazdálkodással és tartalmi munkával kívánja kiegészíteni és támogatni a szociális ellátó szervezetek munkáját.

3) A Sorsfordító Program egyik legfontosabb elve és eleme az átláthatóság. A támogatók internet segítségével folyamatosan nyomon követhetik a gondozás minden részletét. Az általuk biztosított összeg teljes egészében a rászorulókat segíti, és nem folyik e semmilyen intézmény költségvetési rendszerben.

4) Tervezettség a másik új elem a hajléktalanság-kezelő rendszerekben. A támogató kap egy gondozási tervet a szociális munkástól, mellyel, ha egyetért, akkor annak megvalósításában közreműködik saját forrásai felhasználásával.

5) Rugalmasság a programnak nagyon fontos eleme. Lehetősége van a támogatónak befolyásolni a gondozási folyamat minden részletét. Alternatív megoldásokat, javaslatokat tehet.

6) Jellegzetessége a rendszernek, hogy a feladatok szigorúan határidőhöz kötöttek. A gondozási folyamat egy éves, amely közös döntés alapján további fél évre meghosszabbítható.

7) A programra jellemző az integráltság, amely nagyon különböző típusú szervezeteket, illetve magánszemélyeket fog össze azonos cél érdekében, anélkül, hogy újabb intézmény keletkezne.

8) Fontos elv a Sorsfordító Program esetében, hogy nem kívánja megoldani a hajléktalanság összes problémáját, ezért csak az együttműködésre képes és hajlandó depriváltakat támogatja.

9) Új elem a hajléktalan-ellátásban az interaktivitás. Mind az ellátottnak, mind a közreműködőnek lehetősége van a közvetlen kontaktusra a többi szereplővel, ezáltal a gyors beavatkozásra is. A dokumentáltság a szerződések, illetve az eseményeket rögzítő jegyzőkönyvek révén biztosított. A támogatottak minden adata (kivéve személyazonosítókat) megtalálható az interneten is. Természetesen csak a közvetlen érdekelteknek van lehetőségük az információk lehívására.

10) A nyilvánosság is szokatlan eleme a működésnek, mert a médián keresztül folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődő szakembereket és a tágabb közönséget is.

11) Feladatunknak tekintjük a közvélemény formálását, az új szemléletmód kialakítását az egyéni felelősségvállalás szerepéről, hasznosságáról.