SORSFORDÍTÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI SZISZTÉMÁJA

NYITÓLAP | NÉVJEGY | CÉLKITÜZÉSEK | PROGRAMLEÍRÁS | AZ ALAPÍTVÁNY FELÉPÍTÉSE

Sorsfordító Program működési szisztémája1) Az Alapítvány meghirdeti a pályázatot, majd a Grémium Tanács (háromtagú) kiértékeli és rangsorolja azokat az intézményeket, melyek bekapcsolódhatnak az ellátás rendszerébe.

2) A pályázaton nyertes intézmény az Alapítvánnyal köt szerződést, amelynek anyagi fedezetére az Alapítvány garanciát vállal.

3) A szociális munkásokkal a munkáltató (szociális intézmény) megbízási szerződést köt, konkrét időszakra és feladatra a megadott paraméterek alapján.

4) Az Alapítvány kötelező képzést, esetmegbeszélést és szuperviziót tart a segítők számára. Aláírásával igazolja a szociális munkás, hogy vállalja a feltételeket, és elfogadja az alapelveket is.

5) Az Alapítvány és a szponzor egy konkrét időszakra és a támogatott személy ellátására köt szerződést, a minimálisan szükséges ráfordítás megjelölésével.

6) Az Alapítvány előzetes hozzájárulásával (pályázat elfogadásával, vagyis a gondozási terv befogadásának írásbeli visszajelzésével), a hajléktalannal a pályázó szociális intézmény köt ellátási szerződést, és azt a szociális munkás is ellátja kézjegyével.

7) Ha a szponzor idő előtt kilép, az Alapítvány új támogatót keres, addig saját forrásból fedezi a költségeket, kivéve, ha az ellátott nem tartja be szerződéses kötelezettségeit.

8) Egy szociális munkás két hajléktalant (vagy családot) gondoz, egy éven keresztül, fél év utógondozással. Első negyedévben heti 15 órában, második negyedévben heti 10 órában, harmadik negyedévben heti öt óra a gondozás, és itt kezdődhet az új kliens gondozása, azonos szisztéma alapján.

9) Az Alapítvány által szervezett szupervizión és esetmegbeszélésen (kéthetente) részt vesz az ellátó intézmény által delegált szociális munkás.

10) Rendszeresen beszámol a klienssel végzett gondozási munkájáról, tájékoztatja a gondozási rendszer illetékes résztvevőit. Az Alapítvány honlapján erre lehetősége nyílik. (Jelszóval védett, így csak az illetékesek férhetnek hozzá)

11) Havonta elszámol a ráfordításokról, költségekről az Alapítványnak (számlákat leadja), és negyedévenként részletes költségvetési tervezetet készít.

12) A Grémium negyedévente véleményezi a gondozási folyamatot, és visszajelzést ad mind a három szintnek (támogatónak, Alapítványnak, szociális munkásnak).

13) Az eset lezárásakor rövid összegző tanulmányt készít a szociális munkás, amely tartalmazza a ráfordított idő és pénz mennyiségén kívül, a szakmai koncepció elemeinek megvalósításának mértékét, és tanulságokat is.